Suphawut.com/GVB/Gayly/Thai Gay Cultures

Gayly

Gayly

Gayly


วัฒนธรรมของเกย์ไทย - Thai Gay Cultures

ประเทศไทย--โดยเฉพาะกรุงเทพฯ --ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ที่มีจำนวน "ประชาเกย์" มากติดอันดับโลก (หากจำไม่ผิด เห็นจะได้เป็นอันดับสองรองจากอัมสเตอดัม). โดยส่วนตัวแล้ว ผมเห็นว่า น่าจะมีเหตุมาจาก ทัศนคติแนวรักสงบ ไม่ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา อะลุ่มอล่วย ไม่รังเกียจเดียดฉันท์ ของคนไทย อันเนื่องมาแต่อิทธิพลของศาสนาพุทธ ๑  การเลี้ยงดูลูกแบบใกล้ชิดแม่มากกว่าพ่อ ๑  ลักษณะทางสถาบันครอบครัวที่เปลี่ยนไปตามการพัฒนาของสังคมยุคใหม่ กล่าวคือ มีอัตราการหย่าร้างสูงขึ้น ลูกจึงได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อหรือแม่เพียงคนใดคนหนึ่ง (หรือแม้แต่พี่เลี้ยง เพราะพ่อหรือแม่ไม่มีเวลา) ๑ ตลอดจนลักษณนิสัยโดยทั่ว ๆ ไปของคนไทยส่วนใหญ่ ที่ขี้เล่น ชอบสนุก ไม่ใคร่จะจริงจัง อันเนื่องมาแต่อิทธิพลของอากาศแบบเมืองร้อนอีก ๑. ทั้งนี้ ทัศนะที่ยกมาข้างต้นนั้น อาจจะไม่ถูกต้องนักตามหลักวิชาการหรือสถิติวิทยา แต่ก็เป็นมุมมองที่ประเมินขึ้น จากสิ่งที่ผมรู้เห็นและเป็นมา. พื้นฐานและอดีตชีวิตผมทำให้ผมเชื่อในทฤษฎีที่ว่า การเป็นเกย์นั้นเกิดมาจากลักษณะที่คน ๆ หนึ่งได้รับการเลี้ยงดูมา (Nurture) มากกว่าเรื่องของพันธุกรรมธรรมชาติสร้าง (Nature). ใครจะถกเถียงกันอย่างไร ผมไม่ยี่หระ แต่ผมขอลงมติเห็นด้วยกับสำนัก Nurture โดยลงสรุปจากประสบการณ์ส่วนตัว (อ่านข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มเติมได้ที่ Xq28 - Born to be GAY).

ไม่ว่าจะเป็นกะเทย, เกย์, ทอม, ตุ๊ด, ดี้, ชายแต่งหญิง, หรือหญิงแต่งชาย รักร่วมเพศมีประวัติย้อนกลับไปถึงสมัยสยามโบราณ ดังจะเห็นได้จากหลักฐานว่าด้วยการ "เล่นสวาท" (เลี้ยงเด็กชายเป็นลูกสวาท--นิยามโดย พจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕) ในสมัยรัชกาลที่ ๓ และการบัญญัติสำนวน "เล่นเพื่อน" (คบเพื่อนหญิงด้วยกันต่างชู้รัก--ราชบัณฑิตยสถาน) ขึ้นใช้ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เพื่อปรามและดัดพฤติกรรมของสตรีชาววังทั้งนั้น. มองย้อนกลับไปก็รู้สึกเศร้าและเสียดายแทนเกย์ในสมัยก่อน ที่ไม่ได้รับการยอมรับเท่าไรนัก. ทว่า เมื่อมอง ณ จุดปัจจุบัน หลังจากที่ American Philological Association (APA) ได้ตัดสินใจเลิกตราหน้าว่า รักร่วมเพศเป็นโรคจิตเภทแบบหนึ่งแล้ว โลกก็ดูจะเข้าใจเกย์มากขึ้น. สังคมไทยเองก็มีการเปิดกว้างและยอมรับรับรู้ความเป็นจริงมากขึ้นในปัจจุบัน. ในการนี้ ผมใคร่ขออ้างอิงทัศนะของ FloatingLotus.com ที่ว่า:

เมื่อมองดูให้ลึก ๆ แล้ว แม้สังคมไทยจัดเป็นสังคมแบบไม่เกลียดกลัวเกย์ (กล่าวโดยรวมทั้งเกย์ชายและหญิง--ผู้เรียบเรียง) จนขึ้นสมองอย่างอีกหลายประเทศทั่วโลก. ทว่า คนไทยหลายคนก็มีทัศนคติต่อต้านเกย์ในระดับที่แตกต่างกันไป. เมื่อคนเหล่านั้นเผอิญได้เป็นเจ้าใหญ่นายโตขึ้นมา ทัศนคติต่อต้านเกย์ของพวกเขาก็จะไม่เป็นเพียงทัศนคติอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นการลงมือปฏิบัติและต่อต้านอย่างจริงจังถึงขั้นนโยบาย (ดังที่ FloatingLotus.com ได้ติดตามนำเสนอไว้ที่หน้ารวมข่าวนี้). งานการสำรวจสอบถามความคิดเห็นหลายชิ้นได้เผยให้เห็นว่า ประชาชนคนไทยทั่ว ๆ ไปนั้นหาได้สนับสนุนอคติอันเนื่องด้วยการต่อต้านเกย์ไม่. นักท่องเที่ยวชาวเกย์ต่างชาติ (ที่เข้ามาชื่นชมและสัมผัสเสน่ห์ความงามของหนุ่มไทยนั้น) ก็สามารถคาดหวังที่จะได้รับประสบการณ์เชิงบวกจากประเทศไทยได้ ตราบใดก็ตามที่พวกเขารับวัฒนธรรมไทยได้ไว มีความสุภาพ เคารพกฎหมายไทย และประพฤติตัวอย่างมีเกียรติและวิจารณญาณ. (ที่มาดั้งเดิม)

เกย์เป็นสิ่งที่มีมานาน แต่งานเขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรม ที่ได้รับการขัดเกลาและใช้กันในหมู่แกย์ไทยนั้นยังปรากฏมีไม่มากนัก. ผมจึงได้สร้างเว็บเผจนี้ขึ้น ด้วยจุดประสงค์คือ หวังจะให้เกิดการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมในหมู่เกย์ไทยมากขึ้น และเพื่อรวบรวมข้อเขียนดังกล่าวที่อยู่ในสมองผม ที่ผมเคยเขียน-เรียบเรียงไว้ในอดีต และที่อยู่กระจัดกระจายตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ให้รวมอยู่ในที่เดียวกัน. แรงบันดาลใจก็ง่าย ๆ ... สนุกดีที่ได้ทำ:-) มาดูกันซิว่า วัฒนธรรมเกย์ไทยที่ผมว่านั้น มีอะไรบ้าง แล้วทำไมถึงสนุกน่าสนใจ.

bullet

Satree Lex Review (สตรีเหล็กรีวิว) -- English

bullet

พจนานุเกย์: ศัพท์เก๋ผู้ชายดอกไม้ -- Thai Gay Dictionary - Vocabularies, Jargons and Slang
Pages 1 | 2 | 3 | 4 -- Thai

bullet

กลการแปลงชื่อชายให้เป็นสมญาหญิงประจำตัว (Feminizing Your Given Male Thai Names) -- Thai

bullet

Gay Is No Longer Sick in Thailand -- English

bullet

10 เปอร์เซนต์เกย์ / 60 เปอร์เซนต์แอบแฝงไม่กล้าเปิดเผย -- Thai

bullet

ว่าด้วยเรื่อง "เล่นสวาท" และ "เล่นเพื่อน" (On "Len Swaat" & "Len Puan")

bullet

ปูมความหลังกับเพื่อนกลุ่มมกุฏฯ สุดแก่นแก้ว (Those Were the Days: The "AbFab Gay Makut" Legends)

bullet

เพลงสุดท้าย - The Crying Game (Pleng Sud-tai - The Crying Game)

bullet

Who Is Who in the Gay World? (ใครเป็นใครในโลกของเกย์)

Punlom

Picture Horizontal Line

Suphawut.com: Home Suphawut.com Gayly Venomously BryonyTrinity Gayly Venomously BryonyTrinity The Perfectionist's Sanctuary The Perfectionist's Sanctuary
English to Thai Translation | Thai to English Translation Bilingual Translations My English & Thai Poetry Poetry Digital Photo Galleries Digital Photography
Art & Graphic Design Art & Design Gallery New Stuff on Suphawut.com What's New?
Click to Search My Site Site Search Suphawut.com's Site Map Site Map    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Authored, designed and maintained by Bryan.
All Web contents © 2001- Bryan Wathabunditkul. All rights reserved.
No part of this Web site may be reproduced, in any forms or by any means,
without permission in writing from me.


Feel free to e-mail me :-)