Suphawut.com/Thai/Aiyara Nimit - ไอยรานิมิต


ไ อ ย ร า นิ มิ ต

ไอยรานิมิต
 

อักขระ อักษรศรัทธ์
กลอนสุภาพ
 

๏ นิมิตพริ้งเพราอรุณอบอุ่นอก
ยังชัดแจ่มเวียนวกไม่ตกหาย
ฝันเห็นช้างกำยำกำบังกาย
หลังม่านหมอกคลี่กำจายเมียงมายมอง๚

๏ กระพือพัดแผงหูดูหยาบใหญ่
กระหวัดแกว่งงวงไว้หว่างงาสอง
หยัดสี่บาทผงาดคร้ามท่ามครรลอง
ไอยรานิ่งจ้องจนเยียบใจ๚

  ๏ หวาดสะทกอกสั่นแสนหวั่นหวิว
เพียงลมงวงคงพ่นปลิวครรไลไหล
ดูงาสิแหลมโง้งเงี้ยวดั่งเกรี้ยวใคร
กัมปนาทเสียงใส่คงวายปราณ๚

๏ บัดนั้นเจ้าคเชนทร์แก้วแพรวพิสุทธิ์
ก็ย่างยาตรบาทรุดออกจากฐาน
แต่ละก้าวจุดไฟขลังยังดินดาล
เป็นเปลวโชนฉายฉานจำรัสครัน๚

๏ บังเกิดแก้วบงกชแก้วสดศรี
เถือกตระสักอัคนีนิยายสวรรค์
สถิตทิพย์มลังเมลืองเฟื่องฟายจันทร์
บนหลังเอราวัณที่ดั้นมา...๚

๏ ...สะดุ้งตื่นจากฝันใจพรั่นเต้น!
รหัสนัยแฝงเร้นให้กังขา
กรินทร์กับบงกชแก้วยังแพรวตา
ทั้งงวงงาก็ชัดเช่นดังเห็นจริง๚

  ๏ ใคร่จะเชยบัวแก้วมาชิดชื่น
ให้เรณูจรรโลงรื่นร้อยขวัญมิ่ง
อยากเอนกายแนบนั่งแผ่นหลังพิง
ฟังมนต์โกญจนาทนิ่งไม่กริ่งกลัว๚

๏ แต่ประจักษ์ว่าแค่ฝันก็ขวัญหาย
สะท้อนสะท้านใจกายในเช้าสลัว
"...ธรรมชาติช้างฉกรรจ์ไม่พันพัว
ธรรมชาติแห่งบัวไม่เกลือกตม!..."๚

 
๏ ปรารถนาสิ่งใดในโลกหล้า
ทุกสิ่งทีได้มาล้วนปร่าขม
แม้ไม่ขุ่นก็จะข้องหมองอารมณ์
จิตมีแต่จ่อมจมตรมอาจิณ๚

๏ นิมิตพริ้งเพราอรุณอบอุ่นอก
แต่ใจสิยังช้ำฟกเลือดตกลิ้น
ขับตำนานคนรักช้างต่างเสียงพิณ
สานเสี้ยวฝันที่แหว่งวิ่นอยู่เดียวดาย๚ะ๛

 


• May 4, 1999 •
แด่ ... ตัวเอง• เนื้อความเดิม พิมพ์ครั้งแรกที่: Thaipoem.com: ไอยรานิมิต
• เกลาและพิมมพ์ครั้งที่สอง...ที่นี่

• ...ความฝันแปร่งประหลาด อันเกิดกายจากเปลี่ยวเปล่าแห่งความอุตส่าห์เพียรพยายามสร้างรัก ด้วยปุยเมฆอันว่อนไหว ในท่ามกลางลานโล่งลมจัด...
•  ด้วยอารมณ์สัลลาปังคพิไสย ที่รวมตัวเป็นผลึกกลั่นขั้นอุกฤษฏ์!

 

Picture Horizontal Line

Suphawut.com: Home Suphawut.com Gayly Venomously BryonyTrinity Gayly Venomously BryonyTrinity The Perfectionist's Sanctuary The Perfectionist's Sanctuary
English to Thai Translation | Thai to English Translation Bilingual Translations My English & Thai Poetry Poetry Digital Photo Galleries Digital Photography
Art & Graphic Design Art & Design Gallery New Stuff on Suphawut.com What's New?
Click to Search My Site Site Search Suphawut.com's Site Map Site Map    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Authored, designed and maintained by Bryan.
All Web contents © 2001- Bryan Wathabunditkul. All rights reserved.
No part of this Web site may be reproduced, in any forms or by any means,
without permission in writing from me.


Feel free to e-mail me :-)