Suphawut.com/Poetry/Thai/Ode to Grand Canyon - บทสดุดีมหาปฐพี

บทสดุดีมหาปฐพี - Ode to Grand Canyon


ศุภวุฒิ วาทบัณฑิตกุล
กลอนสุภาพ
 

๏ ฟ้าใสแลสว่างพ่างกระจก
แดดบ่ายสาดเงาแต้มแซมระคน
๏ ลมเหมันต์แผ่วผ่าวผิวหนาวเยือก
หากเขียวใบห่อนไร้เขียวสมญา
๏ ล่องทางเลาะเลี้ยวลัดตัดขึ้นเขา
ศิลาเรียงย่อมเคียงใหญ่เหลี่ยมไล่กลม
๏ มหาปฐพีแดงสีแรงโรจน์
ชะวากเวิ้งคว้างเคว้งวังเวงใจ
๏ เลาะเลี้ยวแลลิบลับอยู่ก้นหุบ
คือธารเขียวอันน้ำใสไม่ไหวติง
๏ หมู่เขาล้วนเอกลักษณ์ตระสักสร้าง
บ้างหัวโล้นราบเลี่ยนเหี้ยนลำเค็ญ
๏ แดงอมส้มเจือคล้ำน้ำตาลเข้ม
เส้นศิลาวางระยะจังหวะงาม
๏ โอ้มหาปฐพีที่ใฝ่ฝัน
โชติตระการเริงแรงแดงวิบุลย์
๏ ทินกรจรฟ้าเพลาพลบ
พื้นนภางค์สวยดังวาดพิลาสพิไล
๏ แดงกุดั่นก่ำแสงสำแดงสี
ม่วงชมพูแตะระบายพร้อยพรายพรม
๏ ส้มแซมแทรกเสกเสริมเพิ่มสีสัน
สรรพสีหลอมแสงออกแข่งดวง
๏ ออกดั้นด้าวแรมไกลใจเคว้งคว้าง
นิราศร้างห่างเร้นเรียมคะนึง
๏ อีกหนึ่งก้าวที่ก้าวไปในพิภพ
อีกหนึ่งใจจำหลักจดปรากฏการณ์
๏ นักเดินทางแรมทางอย่างมุ่งมั่น
ครั้นเหนื่อยพักรวมแรงฟื้นกลับชื่นจินต์

ขาวหิมะประทับปกทั่วแผ่นหน
เขียวขจีแห่งสนสล้างตา๚
สนผลัดเปลือกปลงเปลือกลงปรกหล้า
ยังครึ้มเขียวแกร่งกล้าท้าคมลม๚
เป็นเวิ้งเว้าแลจำเพาะอย่างเหมาะสม
แต่งรายทางให้สวยสมภิรมย์นัยน์๚
ทอดช่วงยาวระยะโยชน์ยลยิ่งใหญ่
กว้างกว่ากว้างไกลกว่าไกลเกริกไกรจริง๚
ดังนาคีมาหมอบฟุบอยู่แน่นิ่ง
ประดับตลิ่งด้วยหิมะยะเยียบเย็น๚
ดุจเทพแสร้งแต่งวางรายทางเห็น
บ้างหัวตัดบ้างดูเป็นเช่นอาราม๚
กิ่วด้วยลมไล้เล็มดูเข้มขาม
แลเป็นริ้วลู่ตามความสมดุล๚
มหาสุสานนิรันดร์แห่งฝอยฝุ่น
เอกสกุลเลิศลบทุกภพไป๚
สนธยามาสมทบและเสริมให้
สร้อยทับทิมพิมพ์ใจให้เพลินชม๚
เฉกเพลิงรักผลาญฤดีให้ร้าวล่ม
คืออารมณ์พิศวาสย้อมหยาดทรวง๚
มอบเฉิดฉันทองรินจากถิ่นสรวง
เย็นเงินยวงแสงบุหลันดูพรั่นพรึง๚
นักเดินทางเหงาใจใครคิดถึง
สวาทซึ้งรึงรัดมัดดวงมาน๚
อีกหนึ่งโสดที่ประสบเพื่อประสาน
สะสมมวลดอกไม้บานให้ชีวิน๚
ใต้ตะวันเริงแรงไม่แสงสิ้น
โน่นแผ่นดินสีทองเรืองรองรอ๚ะ๛


สดใส...ใต้อาทิตย์ดวงเดิม.

ศุภวุฒิ วาทบัณฑิตกุล
San Francisco, U.S.A., 1998

Bilingual Version
Bilingual (Thai-English) Version »

View my Grand Canyon Pictorial Gallery »
 

bullet ประพันธ์: ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๑
bullet เกลาครั้งที่หนึ่ง: ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ลงพิมพ์ในดวงใจตน
bullet เกลาครั้งที่สอง: ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓ ก่อนลงพิมพ์ใน "ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น" (Ars Longa Vita Brevis) เนื่องในวาระ ๑๐๘ ปีชาตกาลของศ.ศิลป์ พีระศรี
bullet เกลาครั้งที่สาม: ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๕ ก่อนลงพิมพ์ใน ThaiPoem.com: บทสดุดีมหาปฐพี
bullet เกลาครั้งที่สี่: ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖
bullet รส - ลีลา: เสาวรจนี
bullet About picture: The header picture features "Powell Point, Powell" Memorial in memory of John Wesley Powell, who navigated the Colorado River with the use of one arm. The purpose was to chart, measure, and name the canyons and record the geology of the Canyon.

Picture Horizontal Line

Suphawut.com: Home Suphawut.com Gayly Venomously BryonyTrinity Gayly Venomously BryonyTrinity The Perfectionist's Sanctuary The Perfectionist's Sanctuary
English to Thai Translation | Thai to English Translation Bilingual Translations My English & Thai Poetry Poetry Digital Photo Galleries Digital Photography
Art & Graphic Design Art & Design Gallery New Stuff on Suphawut.com What's New?
Click to Search My Site Site Search Suphawut.com's Site Map Site Map    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Authored, designed and maintained by Bryan.
All Web contents © 2001- Bryan Wathabunditkul. All rights reserved.
No part of this Web site may be reproduced, in any forms or by any means,
without permission in writing from me.


Feel free to e-mail me :-)