Suphawut.com/Poetry/Thai/I Left My Heart at Tub Khwon - ทับขวัญ


 

ทับขวัญ

ศุภวุฒิ วาทบัณฑิตกุล
กลอนสุภาพ

ฝากหัวใจแนบประทับ ณ ทับขวัญ
ยามคืนผันวันผ่านไม่มานหมอง
ขวัญประทับแทบทับขวัญนิรันดร์ครอง
ยังหมายปองคืนสู่ทับเพี่อรับใจ๚ะ๛

 
• แรงบันดาลใจจากบทกวี "ประทับขวัญ" ของ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ตลอดจน พระตำหนักทับขวัญอันงามสง่าตราตรึงใจ. พระตำหนักทับขวัญเป็นแบบอย่างของเรือนทรงไทยประเภทเรือนเครื่องสับ ซึ่งเข้าเดือยไม้ล้วน และไม่ใช้ตะปูตอกแม้แต่ตัวเดียว แสดงถึงภูมิปัญญาไทยโดยแท้จริง มีความสง่างามและเหมาะสมกับดินฟ้าอากาศไทย. พระตำหนักทับขวัญเป็นหนึ่งในพระที่นั่งและพระราชตำหนัก อันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สร้างขึ้น ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณหลวงที่เรียกว่า พระราชวังสนามจันทร์ อ. เมือง จ. นครปฐม. พระตำหนักอื่นในละแวก ซึ่งล้วนมีชื่อคล้องจองกัน ได้แก่ พิมานปฐม, อภิรมย์ฤดี, วัชรีรมยา, สามัคคีมุขมาตย์, ชาลีมงคลอาตม์, มาลีราชรัตบัลลังก์ เป็นต้น. ส่วนพระตำหนักทับแก้วนั้นเป็นตึกหลังเล็ก ซึ่งเคยเป็นที่ประทับในฤดูหนาว. ปัจจุบันได้ปรับปรุงและตกแต่งสวยงาม และใช้เป็นจวนหรือบ้านพักของปลัดจังหวัดนครปฐม ภายในอาคารยังมีเตาผิงสำหรับให้ความอบอุ่น และมีภาพเขียนขาวดำของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บนแผ่นหินอ่อนสีขาวที่ผนังห้อง. อนึ่ง ที่ดินบริเวณเบื้องหลังทับแก้วประมาณ 450 ไร่ ได้กลายเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม หรือที่เรียกกันแบบสั้น ๆ ว่า "ทับแก้ว"
 
• พิมพ์ครั้งแรกที่: Thaipoem.com: ทับขวัญ
 
  Note: Slideshow Effect ในหน้านี้แสดงผลได้ไม่ค่อยดีหากใช้ Netscape:-( แต่ไร้ปัญหาใน IE:-)

Picture Horizontal Line

Suphawut.com: Home Suphawut.com Gayly Venomously BryonyTrinity Gayly Venomously BryonyTrinity The Perfectionist's Sanctuary The Perfectionist's Sanctuary
English to Thai Translation | Thai to English Translation Bilingual Translations My English & Thai Poetry Poetry Digital Photo Galleries Digital Photography
Art & Graphic Design Art & Design Gallery New Stuff on Suphawut.com What's New?
Click to Search My Site Site Search Suphawut.com's Site Map Site Map    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Authored, designed and maintained by Bryan.
All Web contents © 2001- Bryan Wathabunditkul. All rights reserved.
No part of this Web site may be reproduced, in any forms or by any means,
without permission in writing from me.


Feel free to e-mail me :-)