Suphawut.com/Bilingual Translations/Masterpiece/M.R. Seni Pramoj's Interpretative Translations of Thai Poets: Page 8

งานแปลกวีนิพนธ์ไทยของม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช
(In the Mood for Literary Magnum Opus)
M.R. Seni Pramoj's Interpretative Translations of Thai Poets
 

ลูกศิษย์คิดล้างครู
ลูกไม่รู้คุณพ่อมัน
Pupils downgrading masters,
Youngsters in filial impiety.

จะว่าโศกโศกอะไรที่ในโลก
ไม่เท่าโศกใจหนักเหมือนรักสมร
จะว่าหนักหนักอะไรในดินดอน
ถึงสิงขรก็ไม่หนักเหมือนรักกัน
จะว่าเจ็บเจ็บแผลพอแก้หาย
ถ้าเจ็บกายวายชีวาจะอาสัญ
แต่เจ็บแค้นนี่แลแสนจะเจ็บครัน
สุดจะกลั้นสุดจะกลืนขืนอารมณ์
จะว่าขมขมอะไรในพิภพ
ไม่อาจลบบอระเพ็ดที่เข็ดขม
ถึงดาบคมก็ไม่สู้คารมคม
จะว่าลมลมปากนี้มากแรง
จะว่าเมาเมาอะไรก็ไม่หนัก
อันเมารักเช่นนี้มีทุกแห่ง
เกิดยุ่งยิ่งชิงกันถึงฟันแทง
ใครพลาดแพลงล้มตายวายชีวา
Of all sorrows suffered by humnity,
Nothing can be as soul searing;
Of all burdens onerous and crushing,
Nothing to compare with care borne.
Of all wounds daily healed by doctors,
Nothing can administer to lovelorn;
Of all sleeplessness lasting untill dawn,
There's no dawn for the love-sick swain.
Of all bitter sweets so replete in excess,
No bitterness can exceed lovers' pain.
Of all drunkenness comdemned as profane,
Nothing gains on love-drunk sunk in mire.
Of all pledges sacred broken in spite,
Of love's plight pledged in troth of desire.
Nothing can redeem such but to die
In the fire of love lost most severe.

ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า
น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัชฌาศัย
เราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจ
คิดปลูกไมตรีถูกกว่าปลูกพาล
ผู้ใดดีดีต่ออย่าก่อก้าว
เป็นข้าเจ้าเขาไม่เรียกแล้วอย่าขาน
วิสัยศึกตรึกตราช้าเป็นการ
เป็นชายชาญอย่าเพ่อคาดประมาทชาย
รักสั้นนี้ดีอยู่แต่รู้สั้น
รักยาวนั้นอย่ายาวเยิ่นเกินกฎหมาย
มิใช่ตายแต่เขาเราก็ตาย
แหงนดูฟ้าอย่าให้วายแก่เทวา
อย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อย
น้ำตาลย้อยมากเมื่อไรได้หนักหนา
เมื่อจะนอนเอากระจกยกออกมา
ส่องดูหน้าเสียครั้งหนึ่งแล้วจึงนอน
เห็นตอหลักปักขวางหนทางอยู่
พิเคราะห์ดูควรทึ้งแล้วพึงถอน
เห็นเต็มตาแล้วอย่าอยากทำปากบอน
ตรองเสียก่อนจึงค่อยทำกรรมทั้งมวล

เพชรอย่างดีมีค่าราคายิ่ง
ส่งให้ลิงจะรู้ค่าราคาหรือ
ต่อคนดูรู้ค่าจึงหารือ
ให้เขาลือว่าชายนี้ชายเพชร
ของไม่ดีเจ้าว่างามต้องตามเจ้า
ผู้ใดเล่าจะไม่งามตามเสด็จ
จงจำไว้ทุกสิ่งจริงและเท็จ
พริกไทยเม็ดนิดเดียวเคี้ยวยังร้อน
เกิดเป็นคนในเชิงดูให้รู้เท่า
ใจของเราไม่สอนใครจะสอน
อยากใช้เขาเราต้องก้มประณมกร
ใครเลยห่อนจะว่าตัวเป็นวัวมอ
เป็นบ้าจี้ที่นิยมชมว่าเอก
คนโหยกเหยกรักษายากลำบากหมอ
อันยศศักดิ์หนักว่าเหล้าเมาแต่พอ
มันคันก็เกาตะกายพอคลายคัน
Man makes paddy, woman makes rice, wise men said.
Without aid of jungle cover, tigers're destroyed.
With our hearts beating their sorrow and joy,
Enemies are deployed into friends.
Return goodness not by taking liberties.
Give mastery to masters, least wise, deference.
Also in wars move fast with circumspection.
Men depend on men for courage.
To know little, little's known, not so bad.
More knowledge's to be had, sadly too much.
It's of us as of them born to die,
Don't defy your sin at the sun.
Only do have faith in yourself.
You can't count up to twelves without ones.
Look yourself in the mirror at day's done,
Whether you've won your day's keep to sleep on.
Should you meet with a stump in your path,
Do not pass without considering the sinking pond.
Haveing given thoughts further and beyond,
Then you may call upon for action.

What's a diamond to an ape, do you think?
It's nothing to be eaten by a monkey.
It's only to the lapidary that diamonds be,
As men see others worth from their own value.
Even were a common rock to be lapidized
By the king, lord of life, who would argue?
So, give truth and falsehood their own due.
One excess chili spoils the stew with its fire.
To be man, cultivate manly virtues.
If you can't shew your own way, who's to advise?
If it's service from another you require.
He won't call you a liar for your compliments.
To each man hence his own self convict.
To each sickness its own medicament.
Nothing's paid to purchase the pride of men.
It's likened unto a sore, do for bear.

เจ้าช่อมะกอก
เจ้าดอกมะไฟ
เจ้าเห็นเขางาม
เจ้าตามเขาไป
เขาทำเจ้ายับ
เจ้ากลับมาไย
เขาสิ้นอาลัย
เจ้าแล้วหรือเอย
Oh, sweetie pie,
Oh, my orchid!
His love was dope.
Elope you did.
He's used you up.
Now it's finished.
Ah, is that it.
You're back with me?

เสรีมีเมื่อไร้
ปทีปถ่องส่องทางพา
อำนาจปราศวิชชา
รังแต่จักหักร้าว
ปัญญา
เพ่งก้าว
ชูชัก
เห่อรั้งพังทลาย
In freedom without
Progress is suspended
Power apprehended
Upsets power balance,
supplement,
in ignorance.
for power,
only to destroy.

บางคนกมลมุ่งฉ้อ
ประกาศอาตมเอง
เสรีบ่มีเพลง
วางใหญ่ไว้แง่เงื้อม
โฉงเฉง
อาจเอื้อม
พลัดเพลิด
เงื่อนโค้งโกงกล
Some, whose deeds have been
Done in thy own name,
Do in truth have aims
Seeking opportunity
proclaimed
liberty,
treacherous,
for wealth galore.

ไขหลักชักเชิดชี้
พวกมากลากกันไป
น้อยผู้จะรู้นัย
ช่วยชาติเพื่อกวาดต้อน
ชวนใจ
ปลุกป้อน
ความคิด
ประโยชน์ไว้ในตน
Oratories do bend
Of state; no one cares
In the name of pa-
Majority votes
affairs
to oppose.
triotism,
private fortune.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10

Picture Horizontal Line

Suphawut.com: Home Suphawut.com Gayly Venomously BryonyTrinity Gayly Venomously BryonyTrinity The Perfectionist's Sanctuary The Perfectionist's Sanctuary
English to Thai Translation | Thai to English Translation Bilingual Translations My English & Thai Poetry Poetry Digital Photo Galleries Digital Photography
Art & Graphic Design Art & Design Gallery New Stuff on Suphawut.com What's New?
Click to Search My Site Site Search Suphawut.com's Site Map Site Map    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Authored, designed and maintained by Bryan.
All Web contents © 2001- Bryan Wathabunditkul. All rights reserved.
No part of this Web site may be reproduced, in any forms or by any means,
without permission in writing from me.


Feel free to e-mail me :-)