Suphawut.com/Bilingual Translations/Thai-to-English/Tech & Misc/Thai-English Proverbs/Maw Maa - ม ม้า


Comparative Proverbs, Old Adages and Sayings: Thai & English
สุภาษิต คติพจน์ คำพังเพยและสำนวนไทย-อังกฤษเปรียบเทียบ

Thai-to-English Translation
 

ม ม้า


มดแดงแฝงพวงมะม่วง = Like a dog in the manger.

มะพร้าวตื่นดก ยาจกตื่นมี = Set a beggar on horseback, and he'll ride to the devil.

มากหมอมากความ (also: มากคนมากความ) = Too many cooks spoil the broth.

มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่ = A full purse never lacks friends.

มีเงินมีทองเจรจาได้ มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงาม = Money talks.

มีเงินหรือจะไร้ของ มีทองหรือจะไร้แหวน = A golden key opens every door.

มีเมียผิด คิดจนตัวตาย...ตัดผมผิด คิดเจ็ดวันหาย = Marry in haste and repent at leisure.

มีสลึงพึงบรจบให้ครบบาท = Take care of the pence, and the pounds will take care of themselves.

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก (also: เมตตาธรรมค้ำจุนโลกา) = It is love that makes the world go round. Love makes the world go round.

แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ = Flying termites fly into the fire. To act on impulse.

Note: "แมลงเม่า" (ถูก) "แมงเม่า" (ผิด) -- แมลงเม่า คือ ปลวกในระยะที่มีปีก ซึ่งบินออกผสมพันธุ์กัน ลำตัวขนาดต่างกัน ยาวตั้งแต่ ๕ มิลลิเมตร ถึง ๒.๗ เซนติเมตร มีปีก ๒ คู่ยาวกว่าลำตัว ลักษณะเหมือนกันทั้งรูปทรงและเส้นปีก เมื่อหุบปีก ปีกจะแบนราบไปบนหลัง สลัดปีกได้ง่าย ลำตัวสีน้ำตาล.

"แมง" คือ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ จะมีร่างกายแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนหัวกับอกรวมเป็นส่วนเดียวกันส่วนหนึ่ง และส่วนท้องอีกส่วนหนึ่ง. แมงมี ๘ หรือ ๑๐ ขา ไม่มีหนวด ไม่มีปีก. เช่น แมงมุม แมงดาทะเล แมงป่อง มักเรียกสับกับคำว่า แมลง.

"แมลง" คือ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ที่เมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว แบ่งออกเป็นสามส่วน เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนอก ("thorax": the middle of the three chief divisions of the body of an insect) และส่วนท้อง. แมลงมีหกขา เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพวกเดียวที่มีปีก ซึ่งอาจจะมีหนึ่งหรือสองคู่ แต่อาจจะพบพวกที่ไม่มีปีกก็ได้ เป็นสัตว์ที่มีมากชนิดที่สุดในโลก มักจะเรียกสับกับคำว่า แมง.
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)

เคล็ดการจำเพื่อป้องกันความผิดพลาดสับสนก็คือ ให้จำว่า "แมง" มีสองส่วน "แมลง" มีสาม. หากพินิจจ้องมองดูแล้ว แลเห็นเพียงสองส่วน คือ ส่วนหัวกับส่วนท้อง ให้เรียกแค่ "แมง"...ไม่มี "ล" แต่ถ้ามีส่วนอก
(thorax) เพิ่มเข้ามา เราก็เพิ่ม "ล" เข้าไป...กลายเป็น "แมลง."

แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง/ระเริง. แมวมา หลังคาเปิง. = When the cat is away, the mice will play.
Note: ระเริง ก. บันเทิงใจจนเกินไป | ร่าเริง ก. ดีใจเต็มที่, อิ่มใจเต็มที่, เบิกบานใจเต็มที่
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)

ไม้ใกล้ฝั่ง = One foot in the grave.

ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยล ไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถา = By hook or by crook. (Cf.: Machiavelli's The Prince, which is the origin of the term "Machiavellianism")

ไม้พีเนื้อหอม ไม้ผอมเนื้อเหม็น = In time of prosperity, friends will be plenty; in time of adversity, not one amongst twenty.

ไม่มีใครแก่เกินเรียน = It is never too old to learn.

ไม่มีมูล(ฝอย) หมาไม่ขี้ = There's no smoke without fire. Where there's smoke, there's fire. Where there's a chicken, there are mites.

ไม่มีอะไรสายเกินแก้ = It's never too late to mend. Nothing that was done cannot be undone.

ไม้ล้มข้ามได้ คนล้มอย่าข้าม = Don't hit a man when he is down. You may step over a fallen tree; Don't step over a fallen man. Never hit a man when he is down.

ไม่ลอง ไม่รู้ = You never know what you can do till you try. You don't know if you don't try.

ไม่เห็นน้ำอย่าเพิ่งตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอก อย่าเิ่พิ่งก่ง(or โก่ง?)หน้าไม้
ไป่เห็นน้ำเร่งตัดกระบอก = Don't count your chicken before they are hatched. Catch your bear before you sell its skin.

ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก = It's hard to teach an old dog new tricks. You cannot teach an old dog new tricks.
 

ฅ ฆ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
[ม]

Picture Horizontal Line

Suphawut.com: Home Suphawut.com Gayly Venomously BryonyTrinity Gayly Venomously BryonyTrinity The Perfectionist's Sanctuary The Perfectionist's Sanctuary
English to Thai Translation | Thai to English Translation Bilingual Translations My English & Thai Poetry Poetry Digital Photo Galleries Digital Photography
Art & Graphic Design Art & Design Gallery New Stuff on Suphawut.com What's New?
Click to Search My Site Site Search Suphawut.com's Site Map Site Map    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Authored, designed and maintained by Bryan.
All Web contents © 2001- Bryan Wathabunditkul. All rights reserved.
No part of this Web site may be reproduced, in any forms or by any means,
without permission in writing from me.


Feel free to e-mail me :-)