Suphawut.com/Bilingual Translations/Thai-to-English/My Favorite Song Lyrics/ทานตะวัน - Taan-tawon

มิ่งขวัญเอ๋ยหัวใจเรามั่นเหมือนทานตะวัน 
เฉิดแสงแรงฝันกลางระวีตะวันสีทองส่องใส

ทานตะวัน
เนื้อร้อง : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ทำนอง : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

The Sunflowers
Poetic Lyrics: Naowarat Pongpaiboon
Melody: Thanis Sri-glindee

ตะวันส่องใสแดดฉายลงมาทาบทาทิวทุ่ง
แผ่วลมผ่านโรยเหมือนโปรยกลิ่นปรุงดอกฟางหอมลอย
ดอกหญ้าดาววับวาวทางเกลื่อนเหมือนดังหยาดพลอย
แตะนิดต้องน้อยราวมณีร่วงพรูพัดพรายลงดิน


The sun sheds its bright rays, resplendently painting the vast open fields.
The zephyr blows gently, scenting the air like the sweet and uplifting scent of dry rice flowers.
Twinkling are those star-shaped grass flowers—limpid and dewy—strewing about along the clay paths
Looking like a thousand drops of gems.
With mere touch, those gem-like dews are all drizzling dazzlingly onto the ground.

จะอยู่แดนไหนสุดฟ้าแสนไกลคนึงถึงถิ่น
ด้าวแดนแผ่นดินที่เราจากมาเนิ่นนานแสนนาน
ดอกหญ้างามงดงามดังก่อนหรือรอนร่วงราน
แดดร้อนดินแล้งลมระงมแผ้วพานบ้านนาป่าเขา
 


No matter where we are, far and away or at the end of the horizon,
We always miss our motherland from which we long parted.
Are those gorgeous grass posies still as gracious? Or are they now all withered away?
The heat is burning in the air—
The soil, dry and cracked—
The hot and noisy drought wind rustling inertly over the land grieves the woods and the mountains.

ทุ่มกายทุ่มใจเข้าโหมแรงไฟหัวใจแรงเร่า
ยิ่งสร้างยิ่งทำระกำหนักเบาดิ้นรนหนทาง
เจ้ามิ่งขวัญยิ่งวันยิ่งเดือนยิ่งเลือนยิ่งราง
ทอดทิ้งทุ่งร้างวันและวันผ่านเยือนเหมือนเดินทางไกล
 


With fervent enthusiasm we summoned up all the strength and mind power to rekindle the fire within.
Yet, the more we build, the more we toil through thick and thin,
The more we seem to have to stagger along the path of life,
The more our morale and spirits are waning away days and nights.
We were thus coerced to desert the fields and move along.
Time passed; we feel as if we were journeying listlessly to a faraway place.

ตะวันส่องแสงสาดแสงลงมาทาบทาทางใหม่
ร่วมจิตร่วมใจก้าวไปก้าวไปฝ่าภัยร้อยพัน
มิ่งขวัญเอ๋ย...หัวใจเรามั่นเหมือนทานตะวัน
เฉิดแสงแรงฝันกลางรวีตะวันสีทองส่องใส.


The sun once again sheds its new rays that permeate our dark paths.
We as a reunited phalanx feeling as one brave all the challenges and perils.
Our hearts, my beloved friends, are as bold and intrepid as the sunflowers
Whose sheer dreams radiate resolutely amidst the ever-shining sun's golden beams.
• • • Rendered into English prose and copyrighted 2004 by Suphawut Wathabunditkul. All rights reserved. • • •
Click to listen to ทานตะวัน

หมายเหตุ: กวีซีไรต์ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้รจนาคำร้องของเพลง "ทานตะวัน" นี้ไว้อย่างไพเราะ หมดจด และงดงามหามีใครเปรียบ. โดยสังเขป คีตรำพันนี้ว่าด้วยแรงงานชนบท ที่หลั่งไหลอพยพเข้ามาแสวงโชคในเมืองกรุง. แม้ชะตาจะทุรผลข้นแค้น แต่พวกเขาก็ยังยังไม่เสื่อมขวัญและหวัง. กวีได้ใช้ดอกทานตะวันเป็นสื่อในการอุปมาว่า ขวัญและกำลังใจของพวกเขานั้น มั่นคงเหมือนทานตะวัน. คำว่า 'ทาน' ในที่นี้ หมายถึง 'ทานท้า' และ 'ทานทน' กล่าวอีกนัยก็คือ กวีได้พินิจว่า ดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่ไม่ธรรมดา คือ สามารถทานท้าแรงร้อนแห่งแผดแสงตะวันได้อย่างไม่ระย่อท้อทด.

ฉันทลักษณ์ที่กวีใช้ ซึ่งข้าพเจ้าใคร่ขอเรียกว่า "กลอน ๑๒" นั้น ช่างเนิบเนียน และเหมาเจาะสอดคล้องยิ่งกับถ้อยเธียรระเมียรคำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคำไทยแท้ ๆ อันกวีพิถีพิถันสรรคัดใช้.

เปี่ยมความหมาย...แพร้วพรายภาพพจน์...วิจิตรหมดจดเลอค่า...ชื่นชมพรรณนาอย่างไรก็ไม่จบ สำหรับผลงานเพลงกวี ที่เลิศภพอย่างเอกเพลงนี้.
Side Note: SEA Write poet Khun Naowarat Pongpaiboon composes Taan Tawon lyrics so meticulously and impeccably that it is beyond compare. This lyrical poesy discusses the influx of labor migration from the country into the metropolis with the hope to try their luck there. Though at times they've encountered life's wretchedness, destitution, and ill-fated hand-to-mouth existence, they never give up hope; their morale is still firm and unshaken. The Ratanakosin's poet uses the sunflowers as a simile, likening their hope and morale to the sunflowers. The Thai word ทาน in ทานตะวัน means ทานท้า (impervious) and ทานทน (endure). The poet sees the sunflower as an extraordinary kind of flower, that is, (unlike other kinds of flowers,) it can stand up to and endure the scorching heat of the sun.

The rhyme scheme the poet uses--which I'd like to call "Glon 12"--produces such smooth and delicate sounds hither and yon throughout the poem and fits snugly with those simple-yet-glorious words, most of which are genuinely Thai, that he carefully selected for his composition.

Meaningful, sparkling with striking imagery, and invaluably precious, this poem, in my view, is the greatest and beyond words.
หมายเหตุการแปล: กวีแก้วรัตนโกสินทร์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นนายเหนือการใช้ถ้อยคำ. ทุกคำที่คุณเนาวรัตน์สรรใช้นั้น ล้วนงดงามอย่างเรียบง่าย และกินความอย่างลึกล้ำ. เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษ จึงเลียงมิได้ที่จะฟู. กระนั้น ข้าพเจ้าก็ได้พยายามอย่างเป็นที่สุดเจียนกบาลจะแล่งเป็นเสี่ยง ในการแปลงานอันเป็นที่รักชิ้นนี้ ให้มีวัจนศักดิ์เทียมกัน.
Translation Note: Ratanakosin's poet sage Naowarat Pongpaiboon is the master of words. Each and every word he selected to use in this poem is simple but beautiful and succinct and profoundly meaningful. When translated into English, the destination text can't avoid being bloated. Nonetheless, I did try my best--so much that my head was almost split in two--in rendering this beloved piece of poetry into Thai while equally maintaining the original poetic registries of both texts.

Picture Horizontal Line

Suphawut.com: Home Suphawut.com Gayly Venomously BryonyTrinity Gayly Venomously BryonyTrinity The Perfectionist's Sanctuary The Perfectionist's Sanctuary
English to Thai Translation | Thai to English Translation Bilingual Translations My English & Thai Poetry Poetry Digital Photo Galleries Digital Photography
Art & Graphic Design Art & Design Gallery New Stuff on Suphawut.com What's New?
Click to Search My Site Site Search Suphawut.com's Site Map Site Map    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Authored, designed and maintained by Bryan.
All Web contents © 2001- Bryan Wathabunditkul. All rights reserved.
No part of this Web site may be reproduced, in any forms or by any means,
without permission in writing from me.


Feel free to e-mail me :-)